Ilmoitamme, että projektiimme on liittynyt uusi tutkimusapulainen kolmen kuukauden pituisella harjoittelusopimuksella. Emppu Nurminen opiskelee pääaineenaan sosiologiaa ja kirjoittaa tällä hetkellä pro gradu –tutkielmaansa aiheena: kuinka affektit toimivat teksteissä, jotka rodullistavat turvapaikanhakijoita ja rakentavat ”meitä” suomalaisina toiseuttamalla turvapaikanhakijoita. Ensimmäisen kahden viikon ajan Emppu keskittyy lähinnä 23.-24.5. järjestettävän Affect & Methods -workshopin käytännön asioiden hoitamiseen sekä Affective Inequalities -projektin internet-sivujen ja Twitterin päivittämiseen. Myöhemmin Empun on tarkoitus avustaa Marjon ja Raisan tutkimusprojekteissa. Ennen pro gradu –tutkielmansa aloittamista Emppu on ollut vaihto-opiskelijana kaksi kertaa, kummallakin kerralla Koç Universityssa (Istanbul). Hän on ollut aktiivinen sosiaalitieteilijöiden ainejärjestö Interaktiossa, ollen vastuussa kansainvälisistä opiskelijoista ja järjestänyt kulttuuriin, liikuntaan sekä juhlimiseen liittyviä tapahtumia. Vapaa-ajallaan Emppu innostuu jalkapallosta, suunnistuksesta sekä kirjallisuudesta. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa ovat: urbaani sosiologia, kriittinen diskurssianalyysi (CDA), orientalismi ja rodullistaminen, affektit, yhteiskuntateoria.

Comments are closed.