Suomen Kulttuurirahasto myönsi 27.2.2017 projektimme tutkijalle Annukka Lahdelle apurahan väitöstutkimuksen loppuunsaattamiseen. Voit tutustua Suomen Kulttuurirahaston apurahapäätöksiin täällä.

Lahden väitöstutkimus käsittelee biseksuaalisuuden jännitteisyyttä parisuhdepuheessa. Vaikka avioliitosta, yhdessä asumisesta ja sukupuolittuneista tavoista olla parisuhteessa on tullut yksilöllistyvissä länsimaissa neuvottelun ja ”valinnan” kohteita, on monogaamisen parisuhteen asema (ainoana) kunniallisena pidettynä intiimisuhteiden järjestämisen tapana yhä melkein kyseenalaistamaton. Biseksuaalisuuteen, joka ei kiinnity vain yhteen sukupuoleen halun kohteena, liitetään kulttuurisesti usein ajatuksia häilyvyydestä, yliseksuaalisudesta ja promiskuiteettisuudesta. Lahti tutkii väitöstutkimuksessaan, miten biseksuaalisuus sopii, laajentaa tai on jännitteisessä suhteessa normatiivisen parisuhdekäsityksen kanssa: minkälaisia ristiriitaisuuksia, affektiivisia jännitteitä tai yllätyksiä on nähtävissä, kun hänen haastattelemansa biseksuaalit naiset ja heidän (ex-)kumppaninsa neuvottelevat biseksuaalisuuden ja parisuhteen merkityksistä. Neuvottelujen analyysissä Lahti nojautuu psykososiaaliseen menetelmään, jossa kehitellään tapoja tutkia diskursiivisesti rakentuvien hierarkioiden lisäksi niitä rakentavia tunteita ja vaikeasti sanallistettavia affekteja.

Linkki Lahden kotisivuille Jyväskylän yliopistossa.

Comments are closed.