YTK Tuuli Innola toimii harjoittelijana yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa 1.9. – 30.11.2019. Innolan työtehtävät koostuvat kahden eri Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen (”Understanding cultural disengagement in contemporary Finland” ja ”Just the Two of Us? Affective Inequalities in Intimate Relationships”) laadullisten aineistojen käsittelystä sekä lisäksi tutkinto-ohjelman avustavista tehtävistä ja kansainvälisen työpajan ”Affective Intimacies” käytännön järjestelyistä. Harjoittelun jälkeen Innola jatkaa Affective Inequalities –projektin tutkimusavustajana 31.1.2020 saakka.

Innola on sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija, joka on kiinnostunut uusmaterialistisesta teoriasta ja affektitutkimuksesta. Gradussaan Ulkonäkökokemuksen affektikokouma ruumiillisen subjektiviteetin, minuuden ja sukupuolen suhteissa (2019) (http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906111949) Innola tutki ulkonäön ilmiötä uusmaterialistisen feministisen teorian lähtökohdista. Tutkimus keskittyy erityisesti ruumiillisen subjektiviteetin, minuuden ja sukupuolen suhteiden tarkasteluun osana ulkonäkökokemuksen muotoutumista. Innola kehittää affektikokoumateoriaan pohjaavaa ulkonäkökokemuksen käsitettä, jonka kautta ulkonäköä tarkastellaan moniulotteisena prosessina, jossa ruumiillinen kokemus kietoutuu yhteen materiaalisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden kanssa.

Comments are closed.