Koneen säätiö myönsi 5.12.2019 Annukka Lahdelle rahoituksen kolmivuotiseen ’Kun sateenkaaren päässä on ero’ -post doc -hankkeeseen. Lue Koneen säätiön apurahapäätökset täältä. Tutkimusta on aiemmin rahoittanut Alli Paasikiven säätiö (2017-2018).

Tutkimus pureutuu julkisuudessa vähän käsiteltyyn aiheeseen: eroihin ja ongelmiin sateenkaarisuhteissa ja -perheissä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat joutuneet pitkään kamppailemaan suhteidensa tasa-arvoisesta asemasta lain edessä. Se on luonut paineita onnistua suhteissa, tilanteen, jossa mahdollisista ongelmista ja eroista helposti vaietaan eikä niihin haeta apua. Syrjivässä tilanteessa myös julkisessa keskustelussa on riskialtista tuoda esiin sateenkaariparisuhteissa ja -perheissä väistämättä esiintyviä ongelmia ja sitä, että niistäkin erotaan. Tilastojen valossa rekisteröidyt parisuhteet ja samaa sukupuolta olevien avioliitot päätyvät kuitenkin eroon yhtä todennäköisesti tai vielä todennäköisemmin kuin heteroavioliitot.

Onkin aika ryhtyä teoretisoimaan ja tutkimaan myös queer-rakkaudessa ja suhteissa epäonnistumista. Muuten suhteiden päättymisestä tulee jotakin, jota ei voi surra. Kehitän hankkeessa risteävien valtapositioiden ja affektien teoretisoinnista inspiroitunutta teoreettista viitekehystä sateenkaarierojen tutkimiseen. Se mahdollistaa eroamisen tutkimisen arjessa elävänä, muuttuvana, tunnepitoisena ja usein sotkuisena. Erot ajatellaan risteyksinä tai pahimmillaan kolareina, jolloin kussakin erossa monenlaiset elementit virtaavat yhteen. Usein ne ovat tietyllä tavalla järjestäytyneitä sukupuolien ja seksuaalisuuksien välisiä (valta)suhteita ja kipeitä affektiivisia dynamiikkoja, jotka voivat kuitenkin eroprosesseissa kulkeutua myös yllättäviin suuntiin.

Tutkimus tarttuu rohkeasti siihen, mistä syrjivässä tilanteessa on riskialtista puhua: sateenkaariläheissuhteissa väistämättä esiintyviin ongelmiin ja eroihin. Se katsoo kriittisesti myös normatiivisia parisuhde- ja perheideaaleja: miksi suhteen pituudesta on tullut niin kyseenalaistamaton hyvän suhteen mitta? Hanke kehittää uudenlaista affektiteoreettista viitekehystä sateenkaarierojen tutkimiseen ottaen huomioon sekä eroissa vaikuttavat moninaiset valtasuhteet että erojen prosessinomaisuuden.

Lahti tekee hankkeessa yhteistyötä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen, Monimuotoiset perheet -verkoston ja Sateenkaariperheet ry:n kanssa.

Comments are closed.