Tuula JuvonenTuula Juvonen

Akatemiatutkija, YTT, naistutkimuksen dosentti

Tutkin tamperelaisten lesboyhteisöjen syntyä 1970-luvulta aina 2000-luvulle tilallisuuden, materiaalisuuden ja affektiivisuuden näkökulmista. Tässä hankkeessa kiinnostukseni kohdistuu erityisesti naisten välisten intiimisuhteiden affektiiviseen intensiteettiin, jota tutkin analysoimalla sekä tekemiäni haastatteluja että lehtiaineistoa. Tutkimus jatkaa kiinnostustani suomalaisen homoseksuaalisuuden rakentumiseen, ja nivoutuu toiseen käynnissä olevaan Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseeni, Outoja kertomuksia: Naisia haluavien naisten intiimit ja sosiaaliset suhteet Tampereella 1971–2011.

Lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/yhteystiedot/henkilokunta/tuulajuvonen/index.html

Puhelin: 050 318 6105
Sähköposti: tuula.juvonen(a)uta.fi
Työhuone: LINNA 5082 (Kalevantie 5), 33014 Tampereen yliopisto

Marjo KolehmainenMarjo Kolehmainen

YTT

Tutkin väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessani terapeuttista kulttuuria. Tutkimuksessani tarkastelen parisuhde- ja seksuaalineuvonnan kenttää, joka koostuu niin virallisista neuvonta-, terapia- ja tukimuodoistakin kuin vaikkapa populaareista parisuhde- ja seksioppaista sekä neuvontapalstoista. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on neuvonta affektiivisena työnä. Tutkimukseni aineisto koostuu muun muassa etnografisesta havainnointiaineistosta, jota kerään erilaisilta parisuhdekursseilta tai parisuhdetta ja seksiä käsitteleviltä luennoilta, sekä erilaisista opaskirjoista ja neuvontapalstoista. Aikaisempaa tutkimustani on julkaistu mm. seuraavissa lehdissä: Feminist Media Studies, Sexualities ja  Subjectivity.

Lisätietoja: http://affective-inequalities.fi/en/marjo-kolehmainen/

puhelin: 050 318 7599
sähköposti: marjo.kolehmainen(a)uta.fi
Työhuone: Linna 5084, Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto

Raisa JurvaRaisa Jurva

YTM

Olen kiinnostunut vallan ja tunteiden yhteen kietoutumisesta parisuhteiden eletyissä kokemuksissa. Tarkastelen erityisesti heteroseksuaalisten parisuhteiden dynamiikkaa, sillä parisuhteiden monimuotoistumisesta huolimatta heteroseksuaalisuus jäsentää yhä sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuurista ymmärrystä niin institutionaalisella, poliittisella kuin yksilötasollakin.

Väitöskirjatyössäni ”Heterosexual dynamics with a difference? Affective attachments in mid- to later-life women’s narration on relationships with younger men ” tarkastelen keski-ikäisten ja vanhempien naisten parisuhdekerrontaa. Haastattelen naisia, joilla on kokemusta parisuhteesta itseään huomattavasti nuoremman miehen kanssa. Näissä suhteissa naiset tulevat asettuneeksi poikkiteloin heteroseksuaalisten suhteiden konventioihin nähden ja analysoin, millä tavoin ikäero kenties haastaa heteroseksuaalisen parisuhteen sukupuolistuneita konventioita. Lisäksi erittelen parisuhdekokemuksia elämänkulun näkökulmasta.

Puhelin: 050-318 6087
Sähköposti: raisa.jurva(a)uta.fi
Työhuone: Linna 5031, Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto

Annukka LahtiAnnukka Lahti

PsM

Olen kiinnostunut siitä, minkälaisia ristiriitaisuuksia, affektiivisia jännitteitä tai yllätyksiä bi-naisten ja heidän (ex-)kumppaneidensa kuvaamat kokemukset tuottavat kulttuuriseen parisuhdepuheeseen. Tutkimuksen laadullinen pitkittäistutkimusaineisto koostuu 2005 tehdyistä parihaastatteluista sekä 2014 ja 2015 tehdyistä yksilöhaastatteluista. Neuvottelujen analyysissä nojaudun psykososiaaliseen menetelmään (Roseneil 2006, Smith & Shin 2014), jossa kehitellään tapoja tutkia diskursiivisesti rakentuvien hierarkioiden lisäksi niitä rakentavia tunteita ja vaikeasti sanallistettavia affekteja. Tutkimus osoittaa, että parisuhteen ja biseksuaalisuuden merkityksistä käydään jatkuvaa neuvottelua (Lahti 2007, 2015).¨

Lisätietotoja: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/staff/lahti-annukka

puhelin: 040 804 4714
sähköposti: annukka.lahti(a)jyu.fi
Työhuone: OPK 344, Opinkivi, Keskussairaalantie 2, 40014 Jyväskylän yliopisto