Epätasa-arvo parisuhteissa synnyttää tyytymättömyyttä
tammikuu 25, 2016
Pidä ruususi? Tutkijat luennoivat tunteista ja vallasta Helsingissä 21.1.2016
helmikuu 3, 2016
Näytä kaikki

CFP: Affektit moninaisissa parisuhteissa -työryhmä Perhetutkimuksen päivillä 11.-12.4.2016

Tervetuloa työryhmäämme Perhetutkimuksen päivillä 11.-12.4.2016 Helsingissä! Abstraktit tulee lähettää 5.2.2016 mennessä.

Affektit moninaisissa parisuhteissa

Työryhmäkoordinaattorit: Annukka Lahti, tohtorikoulutettava, annukka.lahti(a)jyu.fi, Jyväskylän yliopisto, Raisa Jurva, tohtorikoulutettava, raisa.jurva(a)uta.fi, Tampereen yliopisto

On väitetty, että intiimisuhteiden yksilöllistymis- ja demokratisoitumiskehityksen myötä tunteista on tullut keskeinen parisuhteita koossapitävä ja hajottava voima. Näissä keskusteluissa affektien, emootioiden ja tunteiden kautta tuotettavaa eriarvoisuutta ei välttämättä tunnisteta sosiaalisesti rakentuvaksi ilmiöksi. Vaikka affektit, emootiot ja tunteet koetaan omakohtaisesti, ne muotoutuvat kuitenkin sosiaalisesti, kulttuurisesti ja historiallisesti. Esimerkiksi rakkautta voidaan yhtäältä pitää radikaalina ja uudistavana voimana. Toisaalta romanttisen rakkauden ja siihen liittyvien kulttuuristen käsitysten on ajateltu ylläpitävän sellaisia eriarvoisuutta tuottavia käytäntöjä, jotka muilla elämänalueilla näyttäytyisivät ongelmallisina.

Kutsumme työryhmään esityksiä, joissa tarkastellaan sitä, mitä affekteilla, emootioilla ja tunteilla saadaan aikaan monimuotoisten parisuhteiden kontekstissa. Miten (sukupuolittuneita) eroja ja valta-asetelmia ylläpidetään tai haastetaan affektien kautta erilaisissa parisuhteissa, esimerkiksi samaa tai eri sukupuolta olevien suhteissa, suuren ikäeron suhteissa tai monikulttuurisissa parisuhteissa tai esimerkiksi parisuhdetyössä tai perheasiantuntijoiden puheessa? Mitä uutta affektien tarkastelulla saadaan esiin intiimisuhteiden dynamiikasta?

Abstraktit tulee lähettää työryhmän koordinaattoreille 5.2.2016 mennessä.
Hyväksymisilmoitus esityksen tekijöille lähetetään viimeistään 29.2.2016.

Abstraktiohjeet löytyvät Perhetutkimuspäivien 2016 verkkosivuilta:
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/koulutukset/moninaiset-perheet-perhetutkimuksen-paivat-2016/abstraktit

Terveisin Annukka Lahti (annukka.lahti(a)jyu.fi) & Raisa Jurva (raisa.jurva(a)uta.fi)

Comments are closed.