Marjo Kolehmainen osallistuu CAS See –kesäkouluun Rijekassa, Kroatiassa
syyskuu 6, 2016
Edited collection: Affective Inequalities in Intimate Relationships (Routledge Research in Gender and Society, 2018)
syyskuu 14, 2016
Näytä kaikki

Raisa Jurvan artikkeli ”Seksuaalinen painostus ja väkivalta heteroseksuaalisessa kohtaamisessa terveystiedon oppimateriaaleissa” nyt Academia.edu:ssa

Projektin väitöskirjatutkija Raisa Jurvan pro gradu –tutkielmaan perustuva artikkeli ” Seksuaalinen painostus ja väkivalta heteroseksuaalisessa kohtaamisessa terveystiedon oppimateriaaleissa” on nyt ladattu academia.edu –palveluun vapaasti saataville. Artikkeli on julkaistu kirjassa: Atjonen, Päivi (toim.): Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen: Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina. 2012. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 293–305.

Artikkelissaan Jurva tutkii kolmea terveystiedon oppikirjasarjaa sekä yhtä verkkomateriaalia. Hän kysyy: kuinka seksuaalisesta väkivallasta ja painostuksesta puhutaan terveystiedon oppimateriaaleissa, näkökulminaan sukupuolistuneen väkivallan tutkimus sekä kriittinen heteroseksuaalisuuden tutkimus. Seksuaalisesta väkivallasta puhutaan kahdessa viitekehyksessä 1) seksuaalirikokset, jolloin puhe on juridista, keskittyen lakiin ja rikosnimikkeisiin. 2) ”heteroseksuaaliset romanttiset kohtaamiset tuttujen kesken”. Fokus on jälkimmäisessä viitekehyksessä, jossa käytetään tarinallistamista ja dialogimuotoa.

Aineistossa kohtaamiset esitetään pojan ja tytön välisinä; poika painostaa seksiin ja tyttö on se, jota painostetaan. Oppimateriaaleissa ohjeistuksen ja muutosvaatimusten kohde ei ole pojassa vaan siinä, mitä tyttö voi jälkikäteen tehdä: ”Painostus- ja väkivaltatilanteiden kuvaukset herättävät pojan toimintaa koskevia kysymyksiä, joita oppimateriaalit eivät esitä.”

Jurva sai pro gradu –tutkielmastaan ”Heteroseksuaalisuus terveystiedon oppimateriaaleissa tyttönäkökulmasta tarkasteltuna” Nuorisotutkimusseura ry:n (http://www.nuorisotutkimusseura.fi/) kunniamaininnan vuonna 2012.

Artikkeli löytyy linkin takaa: https://uta-fi.academia.edu/RaisaJurva

Comments are closed.