Tervetuloa Affektiiviset suhteet työryhmäämme Sukupuolentutkimuksen päivillä 23.-25.11.2017 Jyväskylän yliopistossa!

Affektiivisen suhteet   

Kieli: suomi

Koordinaattorit:
Annukka Lahti, Jyväskylän yliopisto (yhteystieto: annukka.lahti[at]jyu.fi)
Sekä Suomen Akatemian hanke ’Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa’ (hanke 287983)

Kuvaus:
Sukupuolen ja seksuaalisuuden järjestykset, luokittelut ja hierarkiat sekä niihin risteytyvät muut erot, kuten luokka, etnisyys, vammaisuus tai vammattomuus ja ikä järjestävät erilaisia ihmisten välisiä suhteita ja suhteisuuksia olipa kysymys sitten läheissuhteista, työelämästä, kulttuurista tai politiikasta. Eriarvoisuus ja valta voivat kietoutua suhteisiin hienovaraisesti, jolloin niitä voi olla vaikea tavoittaa tutkimuksessa esimerkiksi ennalta määriteltyjen kategorisointien kautta.  Niin sanotun affektiivisen käänteen innoittamana tutkimuksellinen huomio kääntyy tuntemuksiin, intensiteetteihin, virtoihin ja energioihin sekä näissä tapahtuviin hyppäyksiin ja pysähdyksiin. Niiden analyysin kautta pyritään tavoittamaan suhteisuuden ei-kielellisiäkin ulottuvuuksia ja niiden yhteyksiä valtasuhteisiin. Affektinäkökulma avaa tilaa myös suhteissa tapahtuvalle (vallankäytön) liikkeelle, prosessille ja muuttumiselle ajassa.

Kutsumme työryhmään esityksiä, joissa tarkastellaan suhteita ja suhteisuutta affektien ja affektiivisuuden kautta. Millä tavoin affektinäkökulma terävöittää valtasuhteiden analyysia? Miten affektien näkökulma mahdollisesti muuttaa näkemystä valtasuhteiden operoinnista erilaisissa suhteissa ja suhteisuuden konteksteissa, esimerkiksi yhteisöissä, järjestöissä, läheissuhteissa, työelämässä, mediassa, vapaa-ajalla? Affektien voi ajatella ilmaantuvan paitsi ihmisten, myös muiden eläinten, materiaalisen ympäristön, luonnon ja kulttuurin, välisissä kohtaamisissa, joissa on läsnä monia elementtejä. Ajatus esimerkiksi kahdenvälisestä parisuhteesta kyseenalaistuu, kun tarkastelemme sitä osana näitä suhteita ympäröiviä, kiertäviä ja lävistäviä affektiivisia, materiaalisia ja sosiaalisia (valta)suhteita. Työryhmään ovat tervetulleita niin teoreettiset, menetelmälliset kuin empiiriset alustukset.

AIKATAULU

 

Sessio I
Torstai 16:00-18:00

16:00-16:30
Satu Venäläinen: Affektiiviset identiteettikäytännöt väkivaltakertomuksissa

16:30-17:00
Raisa Jurva: Sukupolvittainen parisuhdetasa-arvo ja hyvän parisuhteen muuttuvat mahdollisuudet elämänkulussa

17:00-17:30
Annukka Lahti: Affektiiviset intensiteetit ja valta bi-naisten ja (ex-)kumppanien suhdeassemblaaseissa

 

Sessio II
Perjantai 14:00-15:30

14:00-14:30
Taru Leppänen, Milla Tiainen: Yhteismuotoutumisia transäänen tutkimisessa

14:30-15:00
Tuula Juvonen: Lesbomoissa liikkuneiden naisten keskinäiset suhteet

15:00-15:30
Susi Nousiainen: Vallan ja tilan risteymiä verkkosarjakuvassa Ylläpitämisen ja purkamisen tekoja sarjakuvassa Sunstone

Comments are closed.