Projektimme tutkijan Annukka Lahden sukupuolentutkimuksen väitöskirja ”Bisexuality in relationships: a queer psychosocial approach” tarkastetaan 24.5.2019 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Agora Delta -luentosalissa.

Vastaväittäjänä toimii professori Ann Phoenix (University College London, Institute of Education) ja kustoksena professori Kimmo Jokinen (Jyväskylän yliopisto).

 

Tarkastettavaan väitöskirjaan voi tutustua Jyväskylän yliopiston sivulla.

 

Väitöskirjan tiivistelmä

Biseksuaalisuus määritellään emotionaaliseksi, seksuaaliseksi ja/tai romanttiseksi kiinnostukseksi useampaa kuin yhtä sukupuolta kohtaan. Kulttuurisesti biseksuaalisuutta pidetään usein häilyvänä seksuaalisuutena, ja biseksuaaleja monia kumppaneina kaipaavina ja yliseksuaalisina. Tämä väitöstutkimus tarkastelee, miten biseksuaalisuus sopii yhteen, laajentaa tai on jännitteisessä suhteessa normatiivisten parisuhdekäsitysten kanssa, jotka nojaavat usein edelleen romanttiseen käsitykseen ’yhdestä ainoasta oikeasta’, joka täyttää ihmisen kaikki romanttiset ja seksuaaliset tarpeet. Tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia ristiriitaisuuksia, affektiivisia jännitteitä tai yllätyksiä on nähtävissä, kun haastatellut suomalaiset biseksuaalit naiset ja heidän (entiset) kumppaninsa neuvottelevat biseksuaalisuuden ja parisuhteen merkityksistä.

Tutkimuksen aineiston muodostavat biseksuaalisten naisten ja heidän kumppaneidensa parihaastattelut, jotka tehtiin vuonna 2005 ja tavoitettujen osallistujien yksilöhaastattelut vuosina 2014–2015, jolloin osa pareista oli eronnut. Tutkimuksessa kehitetään queer-psykososiaalinen menetelmän aineiston analyysiin. Queer-psykososiaalisessa analyysissä kiinnitetään huomiota parisuhdepuhetta rakentavien heteronormatiivisten parisuhdediskurssien ja identiteettikategorioiden lisäksi myös siihen, miten affektiiviset suhteissa olemisen puolet, jotka voivat olla tiedostamattomia, irrationaalisia ja eksessiivisiä, vaikuttavat biseksuaalisuudesta puhumiseen haastateltavien suhdekertomuksissa.

Kaksijakoinen käsitys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta yhdessä monogaamisen parisuhdenormin kanssa vaikutti biseksuaalisuuden ilmenemiseen parisuhteissa. Biseksuaalisuus näyttäytyi kulttuurisesti heikkona identiteettinä ja biseksuaalinen halu haastattelupuheessa usein häilymisenä kulttuurisesti vahvojen vastakohtaparien, naisten ja miesten sekä homo- ja heteroseksuaalisuuden välillä. Biseksuaalisessa identiteetissä ei ollut helppo saavuttaa jatkuvuuden tunnetta parisuhteessa, ja biseksuaalisuus hävisi usein näkyvistä normatiivisesta parisuhdepuheesta.

Ollessaan suhteessa haastatellut biseksuaalit naiset ja heidän (ex-)kumppaninsa tavoittelivat useimmiten pysyvää kahdenvälistä eli monogaamista parisuhdetta. Naisen biseksuaalisuuden läsnäolo suhteessa ja kiinnostus sellaisia ihmisiä kohtaan, joiden sukupuoli oli eri kuin heidän kumppaninsa, toi usein suhteen monogaamisuuden avoimen neuvottelun kohteeksi. Biseksuaalisuus tuokin esiin monille nykyparisuhteille tyypillisen jännitteen, jota usein koetaan turvallisen ja kestävän parisuhteen ja parisuhteen rajat ylittävän seksuaalisen halun välillä. Monet biseksuaalit naiset myös toivat haastatteluissa esiin eksessiiviä seksuaalisia kokemuksia parisuhteidensa rajalla tai välissä. Nämä kokemukset haastoivat kulttuurisia normeja siitä, miten naisten tulisi toteuttaa seksuaalisuuttaan ja olivat eteenpäin työntävä voima naisten elämässä.

Comments are closed.