Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa

Tasa-arvotutkimuksen näkökulmasta eriarvoisuutta on usein tarkasteltu ikään kuin sitä ilmenisi vain parisuhteiden ulkopuolella tai keskenään erilaisten parisuhdemuotojen välillä. Tässä Suomen Akatemian rahoittamassa monitieteisessä tutkimusprojektissa Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa (hanke 287983) tarkastelun kohteeksi otetaan kuitenkin erilaisten parisuhteiden sisäinen affektiivinen eriarvoisuus.

Tutkimushankkeeseemme kuuluvat projektin johtaja, akatemiatutkija Tuula Juvonen (TaY) ja tutkijatohtori Marjo Kolehmainen (TaY) sekä tohtoriopiskelijat Raisa Jurva (TaY) ja Annukka Lahti (JY).  Tutkimusasetelmamme jakautuu neljään alaprojektiin, joissa tarkastelemme parisuhteiden affektiivista eriarvoisuutta eri tasoilta: yhteisölliseltä (Juvonen; naisten keskinäiset parisuhteet lesboyhteisön kontekstissa), institutionaaliselta (Kolehmainen; parisuhdeneuvonta), vuorovaikutukselliselta (Lahti; binaisten parisuhteet) ja henkilökohtaiselta (Jurva; ikääntyneiden naisten suhteet nuorempiin miehiin) tasolta. Haemme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1) Kuinka affekteilla tuotetaan (sukupuolitettuja) valta-asetelmia intiimisuhteissa?

2) Miten intersektionaaliset erot muokkaavat parisuhteiden (heteroseksuaalista) dynamiikkaa?

3) Miten uudenlaiset sukupuolen ja seksuaalisuuden järjestykset, luokittelut ja hierarkiat linkittyvät intiimiin eriarvoisuuteen?

Haastatteluihin, videoetnografiaan ja lehtikirjoituksiin nojaavassa hankkeessamme kehitämme ensinnäkin metodologiaa, jolla voisimme tavoittaa affektit entistä paremmin nimenomaan ruumiillistuneena kokemuksena. Toiseksi tuotamme uutta tietoa siitä, kuinka toisiaan leikkaavat erot välittyvät affektiivisesti. Kolmanneksi hankkeessa kehitetään heterodynamiikan käsitettä teoreettiseksi ja menetelmälliseksi välineeksi. Tässä suhteessa hankkeemme pyrkii kuromaan umpeen kuilua affektien merkitystä sosiaalisten hierarkioiden merkkinä ja uusintajina koskevan sofistikoituneen keskustelun ja tätä keskustelua hyödyntävän empiirisen tutkimuksen välillä. Toteutamme hankkeen Tampereen yliopiston lisäksi kansainvälisten yhteistyökumppaniemme tuella tehden tutkijavierailuja niin Ruotsiin kuin Isoon-Britanniaankin.

Intiimisuhteiden affektiivista muotoutumista koskevat tutkimustuloksemme tulevat hyödyttämään niin parisuhdeneuvojia kuin muitakin pariskuntien kanssa asiakastyötä tekeviä ammattilaisia. Jaamme tutkimustuloksiamme tieteellisten artikkelien ja toimittamamme kirjan lisäksi konferensseissa sekä yhteistyökumppaniemme kanssa järjestetyissä seminaareissa. Lisäksi projektimme tulee ylläpitämään kotisivuillaan laajalle yleisölle tarkoitettua blogia.